شیرین زبون من

 

 

 

 پسر شیرین وخوش زبونم .از عید به اینور خیلی تو حرف زدن فرق کردی.اکثر کلمات رو می گی .چیزی که اینروزا بیشتربه چشمم میاد اینه که هروقت بیرون می برمت سعی می کنی هرچیزی رو که می بینی به منم معرفی کنی .از اشغالهای کنار خیابون تا اتوبوس وموتور ودوچرخه و...

این یعنی اینکه حسابی رو کلماتی که می گی شناخت پیدا کردی . احتیاجی نیست من بهت بگم اینو بگو .دیگه خودت خیلی چیزا رو می شناسی وکلمه مناسبش رو به زبون میاری.قلب

/ 0 نظر / 24 بازدید