_ گفتیم شنبه اولین روز بعد از تعطیلات ه . گذاشتیم برای امروز.قراربود امروز واکسن عقب افتاده ات رو بزنی که صب با تب شدید بیدار شدی.فک می کنم تو ناقلای شیرین من خبرداری که میخوای امپول بخوری وبازی از خودت درمیاری.

الهی قربونت برم من

/ 0 نظر / 24 بازدید