شازده در پارک

 

 

شازده رو بردم پارک.جای اب نما تو شهربازیش.اول که نمیخواست خیس بشه وفواره ها رو بگیره .مخصوصا که یه دفعه فواره ها بلند می شدن.جیغ می کشید وفرار میکرد بعد هم که ترسش ریخت دیگه بیرون نمیومد!

خوب شد یه سوئیشرت براش برده بودم که لباس خیسش رو عوض کنم .دفعه بعد مجهز تر میرم _ اطلاعی از این اب نما برای بازی بچه ها نداشتم _

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید