به پشازده پسرابه مناسبت ده ونیم ماهگیش !

 

ابرها به آسمان تکیه می کنند

درختان به زمین

و انسان ها به مهربانی هم

 مرد باش زمین به مرد بودنت نیاز داره

مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورزمردونه گریه کن ، مردونه ببخش

مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت

مردباش و هیچوقت نامردی نکن

مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش

 

/ 0 نظر / 10 بازدید