شازده با سیاست

شیرین زبونم میدونی علاوه بر شیرینیت چقدر باهوش هم هستی؟


وقتی میبریمت بیرون وکمی زود برمیگردیم سمت خونه.دوس نداری بیای خونه.از اول همینجوری بودی ومی گفتی نه...خونه نریم.

ولی حالا... یه مدته باشرم وحیا واهسته ابراز مخالفت میکنی.
نمیدونی وقتی سرت رو پایین میندازی ودستت رو جلوی دهنت میگیری واهسته میگی نه...نریم خونه وبریم دوربزنیم چقدرشیرین وبا سیاست جلوه میکنی ؟

/ 2 نظر / 22 بازدید
مامان میم

چه جالب منم یک پسر دارم اسم وبلاگش هم شازده کوچولوست .... خدا حفظش کنه