تو وبابایت

 

 

 خداروشکر که از بعد عید کاملا برای خوابت به بابایت وابسته شدی._ از یکی دوماه قبل عید شروع شد _

این یعنی اینکه موقع خوابت وقت من تلف نمی شه ومن می تونم کمی مرتب کاری کنم .گاهی هم نت گردی.یه سری مواقع هم خیاطی وارایشگاه برم.

/ 0 نظر / 24 بازدید