شیرینک من

 

 

امشب برای اولین بار تو رو پیش این دکتر بردم .دکتری که کلی با وسواس انتخابش کردم . که هم خوب ومتخصص باشه هم مهربون وبا حوصله وهم در دسترس .چه فایده از دکتر قبلی با همه خوبیش که وقت گرفتن ازش کار حضرت فیل بود ودوباری هم که بهش احتیاج داشتم با وجودی که تو اونجا پرونده داشتی نتونستم ازش وقت بگیرم .

وزن ، قدت ودور سرت رو با توجه به اندازه های اولیه تولدت بررسی کرد.موقعی که داشت قدت رو اندازه می گرفت گفت که خیلی قد بلندی وچندین بار تو معاینه اش این وگفت.همه چی اوکی بود با توجه به اطلاعات اولیه تولدت گفت که تو عالی رشد کردی .خداروشکر.

 

تو هم که اخر شیرین بودن .دوس داری یه جا وارد میشی مورد توجه همه قرار بگیری ومردم بهت توجه کنن وبا هات حرف بزنن .برگه نوبتت رو به دکتر ندادی .وکلی از خودت خجالت دروکردی.اخه تو چرا این  همه شیرینی ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید