الهی شکر .
شازده خوشگلم تو یه بچه خیلی اجتماعیی هستی.دوست داری تو جمع هم سن وسالات باشی.
خداروشکر تو مهد بهت خوش میگذره.این هفته سوم بود .این هفته دیگه من تو مهد هم نموندم.. واومدم خونه یا رفتم سراغ کارام.
موقع تعویض دوسه باری اذیت کردی ولی باهاش کنار اومدی.
هفته ای سه روز گاهی دوس داری روزای دیگه هم بری ولی من تمایل ندارم همین مقدار کافیه.

/ 0 نظر / 23 بازدید