ادبت کجا رفته ؟!

ادبت کجا رفته ؟!

ظهر همسرم خونه نبود واسه همین شب به همسرم گفتم کنارشازده بمونه تا بچه دلی از عزا دربیاره وحسابی با باباش بازی کنه.

بعد شام ،شازده پازلش رو میاره که با باباش بازی کنه.اخرای کاربود که همسرم خواست بساط شام رو جمع کنه وبه من کمک کنه.
هنوز از جاش بلند نشده بود که شازده گفت ادبت کجا رفته ؟!
همسری هم توضیح میده که میخوام به مامانی کمک کنم.
بازم شازده کوتاه نمیاد ومیگه خیلی بی ادب شدی ها !!

بچه ام بهش برخورده بود بازیش نصفه بمونه.

/ 0 نظر / 64 بازدید