شازده دقیق

عزیز دلم یه مدتی میشه که عحیب به بو حساس شدی !بیش از اندازه دقیقی.جایی بریم یا توخونه اگه یه بو بیاد که ترو اذیت کنه میگی مامان بوی بد میاد.
بوی غذآ بپیچه میگی مامان به بوی کباب میاد یا به چه بوی خوبی.
عاشق این حس جدیدتم.چون با دقت وگاهی با لذت ازش میگی.

/ 0 نظر / 25 بازدید