بانکمیدونم که بچه هایی که مدرسه نرفتن وخوندن نوشتن بلد نیستن از هر نوشته واسمی عکس میگیرند.


توعاشق ارم وعلامتی .فقط موندم چطوری تشخیص میدی که فلان ارم علامت یه بانک ه وتابحال هم اشتباه نکردی.

مثلا میگی مامان این ارم چیه؟!_ارم نایک رو دیدی_ولی برای بانکها حتی موسسه هایی مثل ثامن ومیزان وبانکهای نامتعارف تر مثل اقتصاد میگی مامان این چه بانکیه؟

یکبارنشده که اشتباه کنی وبانک رو تشخیص ندی.هربار واقعا یه بانک بوده پرسیدی مامان این چه بانکیه؟

چطور متوجه میشی وفرق بانک وارم ومارک ها رو میفهمی؟!

/ 0 نظر / 21 بازدید