داری بهتر می شی

 

 

_بخاطر دراومدن دندونات یه دوهفته ای می شه که اشتهات صفر شده.یعنی صفر صفر...فقط شیشه میخوری.منم از اخر هفته گذشته شروع کردم به ددر بردنت.هواخوری وافتاب گرفتنت.گاهی بازار وگاهی پارک.

خوشحالم که حتی شده چند قاشق غذا میخوری.امروز از خوردنت راضی تر شدم .نمیدونم بخاطر وجود دختر خاله ات بوده یا خداروشکر اشتهات برگشته.

اخه هربارکه دندون دراوردی فقط بی اشتها شدی.

/ 1 نظر / 24 بازدید

خدا حفظش کنه..........سایه شما وبابا جونش هم روی سرش باشه...........اشالله