بچگی کن فرزندم

خیلی وقتها میشه که محو تماشات میشم.نگاهت میکنم وقربون صدقه ات میرم.از ته دل دعا میکنم همیشه تنت سالم باشه ولبات خندون.

نگاهت میکنم چون این روزا هیچ وقت برنمیگردن .تا بخودم بیام بزرگ شدی واینروزای تکرار نشدنی از کفم رفتن.
عاشقتم فرزندم .بچگی کن .

 

/ 0 نظر / 99 بازدید