پسرشیرینم تو حرف زدن خیلی سریع راه افتاد !!جمله بندی خوب ودرست ،استفاده از کلمات قشنگ ومناسب وتلفظ درستشون.

گاهی کلماتی رو اشتباه میگه ولی وقتی همون کلمه رو میگم دوباره بگو ،درست میگه.

مثلا میگه:باید اب کم مففص کنیم .ولی راحت کلمه مصرف رو درست ادا میکنه.


امروز کمی خسته شده بود رو کاناپه دراز کشیده ومیگه : دارم می مورم !!

/ 0 نظر / 39 بازدید