بخاطر سرماخوردگی چندین روز زدن واکسنت رو  عقب انداختم تا حسابی حالت خوب بشه.

امروز بردمت مرکز سه راه فلسطین ...ادم های بی سواد یه کلمه نمیگن بذارید خودش بیاد یا طرفمون که اینکاررو می کنه نیست .هی باهم صحبت کردن وهی طول دادن وهی محاسبه کردن .دلم نیومد برداشتم اوردمت گفتم یه هفته دیگه هم روش ...تا اخر تعطیلات ببرم مرکز بهداشتی خودمون که تو این ایام تعطیل بود .

/ 4 نظر / 25 بازدید

اااااطفلی واکسن جند ماهگیشه این شازده پسر.........اسم گل پسرتون چیه؟..........

n.f

http://motaharrek.blogfa.com به این سایت برو تونظرسنجی به وبلاگ من زنگ تفریح جوانی رای بده

n.f

http://motaharrek.blogfa.com به این سایت برو تونظرسنجی به وبلاگ من زنگ تفریح جوانی رای بده

n.f

http://motaharrek.blogfa.com به این سایت برو تونظرسنجی به وبلاگ من زنگ تفریح جوانی رای بده