حاضر جواب من

 

 

 خوشم میاد تو هیچی کم نمیاری.اهنگ می ذاریم لب خونی میکنی .تلویزیون موسیقی می ذاره تکرار می کنی.

کلی دلیل وبرهان برای خودت داری .بابا میخاد بره حموم کلی برات توضیح داده از اخر هم که رضایت دادی بره وقتی بهت گفت میره حموم تا تمیز بشه وریش هاش رو بزنه ،در جا جواب دادی که ریشای تو گنده شده وتو ریش نداری.من موندم تو ان مغز خوشگلت چی می گذره این همه حاضر جوابی!؟

/ 0 نظر / 22 بازدید