روز سه شنبه وچهارشنبه حس کردم یه کوچولو اشتهات کم شده ولی گذاشتمش پای شیطون شدنت .تو این دوروز ظهرا هم فقط یک ساعت خوابیدی اونم مادامی که داشتی شیرمیخوردی وهمین که از شیر خوردن خسته شدی و دیگه نخوردی بیدارشدی.برعکس همیشه که بعداز ظهرا حداقل دوساعت میخوابیدی به زور یه ساعت خوابیدی.

چهارشنبه شب هم که از خونه خاله دیر وقت برگشتیم وتو توراه خوابیدی از ساعت 4 تا 6 صب هی نق زدی وهی بیدارشدی بدون اینکه شیر یا اب بخوای وفقط میومدی بغل من ومیخواستی سرشونه من بخوابی.

دیگه مطمئن شدم اون یه ذره کم شدن اشتهات مربوط به شیطونی نبوده وداری دندون نیش از بالا سمت چپ درمیاری واین می شه ششمین دندونت.

/ 0 نظر / 10 بازدید