پلنگ صورتی

پسر شیرین زبونم دیشب موقع خوابت بهم گفتی دوس داری خواب پلنگ صورتی رو ببینی.
خیلی ابراز علاقه کردی.امروز برات یه عروسک پلنگ صورتی گرفتم .کل راه برگشت رو، قربون صدقه عروسک رفتی ونازش کردی وهی بوسیدیش وگفتی عاشقتم.
پسرم مگه نمیدونی من رو قربون صدقه های تو حسودم.

/ 1 نظر / 5 بازدید