روزه سیزده نوروزبرات از سیزده بدر گفته بودم.گفته بودم میریم بیرون وفقط خوش میگذرونیم.
خب بر خلاف تمام بیرون رفتنامون زیر انداز وبساط عصرونه هم داشتیم.
حسابی بازی کردی و بهت خوش گذشت.اونقدری که حاضر نبودی برگردی خونه .
دوست دارم برات خاطرات خوب وخوش درست کنم.دوست دارم روزا ومناسبت های خاص رو بلد باشی.

/ 0 نظر / 24 بازدید