موی کیوی !!

تو یه ظرف چند تا کیوی ویه چاقو وچنگال گذآشتم واومدم پیشت .تا موقع کارتون دیدنت برات پوست بکنم وبدم .بلکه یه برش بخوری.

تو پیشدستی رو نگاه کردی ومیگی :مامان موهای پوستش تو ظرف ریخته که !!

/ 0 نظر / 27 بازدید