اب بازی

امروز بردمت بیرون به قصد اب بازی!!

هوا حسابی گرم بود و تو هم سرمست اب بازی وتو جوی اب راه رفتن.
از شانسمون داشتن جوها کوهسنگی رو میشستن ونشد بیشتر از این با پاهات تو اب راه بری.
بهت قول دادم یه روز دیگه....حتمن یه روز دیگه تو رو سیراب از اب بازی خواهم کرد.

/ 0 نظر / 26 بازدید