ماهی قرمز

توحال وهوای روزای پایانی سال ونزدیک شدن عید ، شازده اکواریوم پر ماهی قرمز دیده میگه: اینا با هم اومدن حموم.
بعد توش چن تا ماهی باله های مشکی داشتن.روکرده به من ومیگه چقدر این ماهی ها کثیفن !!

 

/ 0 نظر / 27 بازدید