من وتو واینروزا

 

 

 هوا حسابی گرم شده.طبق روال گذشته تو شش ماه اول سال هرروز حمومت میکنم.

شبا هم می برمت بیرون .پارک ...پیاده رو ی ...گردش وخرید...خیلی مواقع شام .چند وقتی هم هست که بعد از برگشت شبانه ات می برمت حموم .تو وان می ذارمت تا اب بازی کنی .اینجوری هم عرق تنت می ره .هم دست وپات تمیز می شه وهم سر حال می شی وراحت می خوابی.

/ 0 نظر / 25 بازدید