شازده ای که خودش تصمیم می گیره

 

 

 پسری که خیلی وقته زبونش راه افتاده واضح وکامل حرف می زنه نوع گردش ونوع شامش رو میشخص می کنه دیگه.

اره عزیزم خودت انتخاب می کنی چه نوع پارکی بری.سرسره دار یا بی سرسره!شام هم هرچی که خودت بخوای.مساله اینه که برعکس بچه های دیگه که دوتا چیز رو ازشون می پرسی ومعمولا اون اخری رو اوکی می کنن.تو اونی رو که میخای میگی.

( دیدید از بچه ها بپرسید موز میخوری یا گلابی .می گن گلابی!!_ کلمه دوم رو همیشه تکرار می کنن _) تو دقیقا اونی رو که میخای .مهم نیس اولی باشه یا دومی یا حتی سومی.

عاشق زبونی وخیلی دوست داری طباخی ببریمت .گاهی هم هوس پیتزات می کنه وشام اونو میخای.

/ 0 نظر / 26 بازدید