آب بازی

 

شازده پسر شیرین وشیطون من از همون موقعی که تو پارک برای اب بازی بردمش وکلی اب بازی کرد ولذت برد .فهمید حموم تنها جایی نیست که میشه توش اب بازی کرد.از اون موقع دیگه از جلوی هیچ شیر ابی به راحتی نتونستم رد بشم.هروقت میریم بیرون به شیر اب تو پارکینگ گیر میده .

وقتی ظهر بیرونیم اجازه میدم تو حیاط اب بازی کنه.گاهی هم تو تراس براش اسباب اب بازی رو مهیا میکنم .واسه همین امشب براش یه ست تفنگ اب پاش گرفتم وکلی به شرش تو پارگ گیر کردم.

دیگه شبی وتو هوای نسبتا خنک هیچ رقمه کوتاه نمیومد که اب بازی نکنه .منم سریع بساطش رو جمع وجور کردم وبرگشتیم خونه.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید