حاضر جواب من

 

 

 قربونت برم .الان چندروزی می شه که هر کلمه ایی رو که بهت می گیم تکرار میکنی .خیلی هاش رو واضح ومشخص وخیلی هاش رو فقط یه چیزی میگی که گفته باشی.

برام جالبه .هرکلمه ایی که بگم مکث نمیکنی وجواب میدی.میخوای بگی همه  چی رو متوجه می شی خوشگل من.بغل

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید