34

خب امشب دیر وقت، وقت دکتر داشتم _ البته با توجه به ساعت ارسال باید بگم دیشب !!_ اولین جلسه ام با مینو نایبی .متاسفانه مطب خیلی شلوغ بود .معلوم شد دکتر بخاطر مریض اورژانسیش دیرتر از روال مطب اومده وباعث شده بود اون همه مریض رو هم دیگه جمع بشه .از یه طرف کارای سونو هم تو همین مطب انجام می شه .حقیقتش کمی تو ذوقم خورد .ساعت یک ربع به نه کجا ساعت یازده رفتم تو مطب کجا؟ ...ولی به جاش خیلی دکتره به دلم نشست .من خیلی ادم حساسی ام .مریم پیش همین دکتر میره اینقده که من ازش خوشم اومده مریم ازش تعریف نمی کرد .اخه تخصصش حرف نداره هم کارش خوبه هم همون بیمارستان هایی میره که من میخوام .اخلاقش عالی بود خنده رو ومهربون وصبور .
آزمایش هام ودید. خون وادرا وسونو قبلی .کمی کم کاری تیروئید دارم _ خرداد ازمایش دادم هیچی نبود هاااااا _ خودش گفت خیلی کمه در حدی که دارو نمی خواد _ همینه که به سختی لاغر می کردم _ یه سونو داد برای بیستم ویه ازمایش سندرم داون که گفت بدی بهتره .همه چی اوکی بود .دوباره تو مطب لیمو ترش رو دیدم .خیلی واضح .دکتره اونقدری خوشگل تعریف می کرد که باز اشکم دراومد ولی سریع جمع وجورش کردم .دست وپای شیطون رو هم نشونم داد .

بعد شوشو اومد دنبالم ورفتیم شام بیرون .فهمید که من نی نی رو دیدم وجو گیر شدم دوباره .اومدیم خونه کلی نازم رو کشید رفت دوش بگیره والان اومده بیرون یه چای بخوریم ولالا .

نمیدونم چه حسیه ولی خیلی دوسش دارم خیلی

/ 0 نظر / 2 بازدید