پارچه ی رو سر

امروز یکی از همسایه هامون که مسن هم هست بخاطر کاری اومده بود دم اپارتمانمون.داشتیم حرف میزدیم شازده که تابحال ادم چادری ندیده میگه :این خانومه که پارچه انداخته روش نباید بره خونشون _دلش میخاست همسایمون خونمون میموند _از خنده مرده بودم.


خیلی خیلی وقت پیشا هم داشتیم بیرون میرفتیم گیرداده بود به شال من که این چیه موقع بیرون رفتن سرم میکنم ؟ کلی براش توضیح دادم که فقط موقع بیرون رفتن اینو سرم میکنم .اخه هی میگفت چرا توخونه سرم نیس؟!اصلا دوست نداشت شال سرم کنم !!
بچه حجاب نمیدونه چی خخخخ

/ 0 نظر / 34 بازدید