ترافیک

خوشم میاد که چیزی رو نخای،نمیخای دیگه...
تو مهمونی خونه امون دوستم میخاست بهت غذا بده .تو رودربایستی موندی...خیلی شیک موقعی که بهت گفت دهنت رو باز کن قطاربره توش،گفتی :تو تونل ترافیک ه !!!

/ 0 نظر / 27 بازدید