پسرم

بزرگترین اکتشاف برای من این بود که فهمیدم فرزندم مهمانی در خانه ام هست و روزی از کنارم می رود. روزها با سرعت عجیبی میگذرد و او به زودی از من جدا میشود... به خودم گفتم: کدام مهمتر است؟ نظم خانه یا اینکه فرزندم به خوبی از من یاد کند؟ کدام مهمتر است.خانه یا اخلاق و روحیه و حسن تربیت فرزندم؟
چون دانستم که او مهمان خانه من است. این باعث شد اولویتم را تغییر دهم، بعد از این مهمترین چیز نزد من آرامش خاطر من و اوست....
شروع کردم به پیاده کردن نقشه ام، و طبعا مجموعه کمی از قوانین مهم را انتخاب کردم و خود را ملزم به اجرای آنها دانستم و مابقی چیزها را بدون هیچ قید و شرطی رها کردم. از عصبی شدن و داد و فریاد زدن کم کردم و به آرامش رسیدم.. از وسواس هایم گذشتم و به خانه ای راضی شدم که مقداری بهم ریخته و نامنظم است و کمی شلختگی در آن به چشم می خورد .....
اما......... فرزندی را تحویل گرفتم که آرامش دارد و از من وخشم هایم نمی نالد و رابطه ای قوی و زیبا بین ما حاکم گشته است..... چون می دانم...... او مهمان زودگذر خانه من است.
کودک عزیزم  امیدوارم مهمانی خانه من  زیباترین مهمانی زندگیت باشد

/ 1 نظر / 25 بازدید
رضایی

کسب درآمد ولقعی وقانونی ازاینترنت بدون نیازبه هیچ تخصصی. کاقیه سایت http://www.mohammad-toluei.ir/page/rezaei روببینی ومطمئن بشی می تونی یه درآمد واقعی داشته باشی،بادیدن سایت ضررنمی کنی،حتمایه نگاه بهش بنداز،من وموفقیت منتظرتیم[چشمک]