من وشازده

 

 

 

 شازده خوشگل ودوست داشتنی وصد البته باهوش من

هروقت که می برمت پارک نزدیک خونمون واز جلوی فروشگاه بچه های افتاب رد می شیم چنان ذوق میکنی ومیخوای از بغلم بیرون بپری اونم بخاطر سی دی!! ازدور فروشگاه رو تشخیص می دی وسی دی... سی دی میگی.

برات ست کامل بی بی انیشتن رو گرفتم .تونستم از دی وی دی هاش چندین اپیزودش رو بیینم .خودت که خوشت اومد.ولی بنظرم کارای اینجا همینه .بعضی اپیزوداش وقسمتاش به زبان انگلیسی نیست.قبلا یه اپیزودش رو از نت دانلود کرده بودم. باید اونودر اسرع وقت ببینم وبا این دی وی دی ها مقایسه کنم.

احتمالا باید به انتشاراتیش زنگ بزنم وبرای این گندکاریشون تشکر کنم !

/ 0 نظر / 25 بازدید