شازده بابایی

شیرین کاری وشیرین زبونی هات حد و مرز نداره.
امشب داشتی لگو بازی میکردی منم با صدای بلند گفتم عاشق جفتتونم (تو وبابایی).
درجوابم گفتی من عاشق بابایی ام .توهم عاشق بابا باش !

/ 0 نظر / 25 بازدید