زنگ ساعت !

امروز دومین صبحیه که با زنگ ساعت بیدارت میکنم .
می دونی میخام عادتت بدم همونجور که اوایل با موسیقی میخوابیدی ویه مدته با خوندن داستان میخوابی ، بیدارشدنت هم با زنگ ساعت باشه.

/ 4 نظر / 6 بازدید