14

خب ابان واذرماه هم تموم شد بدون اینکه خبری از نی نی باشه.می دونستم بیخودی هول کردم ولی دوست داشتم اگه موردی هست زودتر اقدام بشه .تو دیماه بود که پیش دکتر رفتم .به گفته اون من کاملا سالم بودم ( قبلا سونو داده بودم ودارای تخمک سالم با اندازه طبیعی بودم ) دکتر می گفت تا یک سال طبیعیه ولی نهایت من هشت ماه باید صبر کنم .منم گفتم چه عیبی داره حالا یه ازمایش هم برای شوشو بنویسید .دیماه اوج وبحببوحه شبهای امتحانی من بود .دقیقا برعکس دوماه قبلش هیچ برنامه ای برای نزدیکی نداشتیم .چون وقتی من درس میخونم خیلی از اون لحاظ سرد می شم .بطور مرتب عین دوماه قبل اونم تو روزهای طلایی ن ز د ی ک ی نداشتیم .تا اینکه موقع پریودی ، من پریود نشدم تا دلتون بخواد درد وهمون حالتها رو داشتم ولی وقتی دیشب حساب کردم یه هفته عقب انداختم .از شوشو خواستم برام بی بی چک بیاره که جواب مثبت بود .امروز وقت دکتر می گیرم امیدوارم بخاطر ازمایشهام بهم وقت بده وگرنه می افته تو هفته بعد تا ازمایش ندم خیالم راحت نمی شه.

وقتی از دستشویی اومدم بیرون واون نوار رو به شوشو نشون دادم منو رو پاهاش نشوند وکلی بوسم کرد منم کمی اشک تو چشمام جمع شد گفت می دونسته 80 درصد باردارم فقط بخاطر من این عقب انداختن پریودی رو جدی نمی گرفته که من ناراحت نشم .از بس من دقیق میشم .سه روز که گذشت مشکوک شدم ولی این درد دل وکمر وهمینطو سینه هام باعث شد به اشتباه بیفتم .دیشب تو نت علایم بارداری رو قبل از اینکه خیلی پریودی عقب افتاده باشه می خوندم دیدم ازده تا علائم نوشته شده من هشتاش رو دارم .

خیلی خوشحالم .هنوز به هیچ کس نگفتم فقط دیروز به مهسا موضوع عقب افتادن پریودی رو گفتم وگفتم فعلا بین خودمون باشه من بغیر از خواهری کسی رو ندارم وقتی یک ماه دیگه گذشت به همه می گم !

/ 0 نظر / 2 بازدید