ظرف شکستنی میخام !!

امشب برای اولین بار سر شام گفتی :منم از ظرفای تو میخام.ظرف شکستنی !!


جریان از این قراربود که میخاستی از ظرف من غذآ بخوری.چیزی که خیلی وقت پیش روت کارکردم که از لیوان وظرف خودت باید استفاده کنی.

با این وجود امشب هی از ظرف من غذا خوردی هرچی تذکر دادم فایده نداشت.
تا بفکر بابایت رسید .ازت پرسید از ظرفای ما میخای؟ که تو هم اون جمله رو گفتی .


رفتی خودت بشقاب اوردی وگفتی من از این ظرفا شکستنی میخام.

من موندم این شکستنی بودن وغیر شکستنی بودن رو ازکجا یاد گرفتی .

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
طراحی سایت

طراحی حرفه ای وب سایت در هونیاک www.honiac.ir info@honiac.ir