عاشقتم

 

 

برام این همه دقتت جالبه .وقتی میخوایم بیرون  بریم کاملا متوجه می شی که  من وبابایی داریم حاضر می شیم .

تعجبت در دیدن لباس های جدید تو تنم خیلی شیرینه .خیلی کنجکاوانه وبا دقت می شی وبه همون لباس دست می کشی .میخواد یه پیراهن باشه یا روسری یا حتی ساق .

وقتی تو خونه هم  رنگ وروم رو عوض میکنم تو هم شاد میشی ومتوجه می شی .کنارت که دراز میکشم تا شیر بخوری دست می کشی رو لباسم .اینکارات از خیلی وقت پیش بود.

هنوز پیش یه دکتر جدید نبردمت .ولی از اخرای ماه قبل بود که به تدریج نشوندمت .با کمک بالشت در طول روز می شینی ولی اونقدری طولش نمی دی ودوس داری به حالت دمر ودراز کش قرار بگیری .عین یه الماس میدرخشی ومن وبابایت رو غرق شادی وسرور میکنی.

خدایا من که نمی تونم بخاطر این فرشته کوچولو خوشگلت شکرت کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید