...

 

 

 

 

 دقیقا زمانی که فکرش رو نمی کنی ، بچه ات حرکاتش برعکس میشه.

می شینی بعد عمری یه فیلم درپیتی با همسرت می بینی ولذت دوتایی بودن رو می بری .دقیقا همون شب ، صب زود پسرکت از خواب بیدار می شه ودیگه نمیخوابه وکل برنامه ات بهم میریزه .بدتر از اون حتی ظهر هم بدخواب می شه وتو می مونی ویه کم خوابی شدید .دقیقا همون موقعی که فک می کنی همه چی پسرک برنامه گرفته وتو میخوای لذتش رو ببری.

/ 0 نظر / 24 بازدید