70

 

 


به همین راحتی وبه همین سرعت من فردا وارد هفته بیست وششم بارداری می شم .

فسقل پسملم سه نوع حرکت داره که من از یه حرکتش حس خوشایندی ندارم ودلم براش می سوزه وحتی گریه ام می گیره .عین مواقعی که موبایل رو ویبره باشه .مریم بهم گفت این نوع حرکت، سکسکه جنین ه .اینجا هم این مطلب رو خوندم ( شماره هفت ) .با وجودی که می دونم سکسکه ست ولی حسم زیاد خوب نیست .دلم براش می سوزه وخیلی قربون صدقه اش میرم .یه نوع حرکت هم که داره که بیشتر قبل از غذا خوردن ومواقع گرسنگی وهمینطور موقع خواب ه ._ در مواقع دیگه هم خیلی حسش می کنم – واون لگد زدنشه که واقعا دلم براش غش میره .یه نوع حرکت که می شه حرکت سوم عین چرخیدن می مونه .درست مثل خودم که شر گیری می کنم وتو استخر دور خودم شنا می کنم ومی چرخم وکلی اب اینور وانور می کنم .لگداش نسبتا قوی ه بحدی که گاهی لقمه ام تو دهنم بر می گرده !! خدا نکنه گرسنه باشم یعنی اول صب وقبل از ناهار این لگد زدناش خیلی شدید می شه .من موندم اون فسقل پا ، چقدر می تونه زور داشته باشه ؟

دیشب نشد برای سرویس خوابش تماس بگیرم .ولی باید تماس بگیریم که اگه حاضر شده بریم فروشگاه وببینیم واگه عیب ونقصی داشت بگیم برطرف کنه وگرنه بدیم باربری بیاره خونه .فک نکنم بتونم تو این دوهفته برای خرید لوازمش بیرون برم سرم شلوغه وموقع امتحاناته .فقط تونستم این مدل لباس بارداری با طرح پلنگی بدم برام بدوزن .
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید