فدات بشم ؟!

 

 

قربونت برم که تغییراتت اونقدری سریع ه که نمیدونم وکی وکجااتفاق افتاده ! ازاونروز به بعد بهتر شدی . هشت روز هم مدت کمی نبود هشت روز درد وناراحتی واسهال برای دندون نیشت که من فک میکردم دندون چهارمت ه .نگو همزمان با دندون چهارم داشتی نیش هم درمیاوردی.

گلپسر شیرینم .از وقتی به دنیااومدی من باهات حرف  میزدم وبرات شعر میخوندم .درسته که خیلی کلمات رو هنوز به زبون نمیاری ولی معنی ومفهومشون رو کاملا درک میکنی .ازروز اول چون بهت مدام میگفتم بیا جی جی بخور خیلی زود با معنیش اشنا شدی .

وقتی تو شش ماهگی به غذاخوردن افتادی کاملا کلمه اب رو می فهمیدی وگاهی که  شیرم رو نمی خوردی یا شیشه نمیگرفتی ومن می گفتم اب ساکت می شدی تا بهت اب بدم .از بس با لیوان خودت عادت کرده بودی بعضی مواقع که بیرون بودیم واب میخواستی میخواستم با شیشه  بهت اب بدم فک می کردی شیره وصورتت رو برمیگردوندی ووقتی می گفتم بخور عزیزم اب ه تازه متوجه  می شدی واب میخوردی .

بعد از یه هفته سخت دندون دراوردن به خوردن دلستر علاقه مند شدی .جالبه که می بردمت تو اشپزخونه ومیخواستم با لیوان بهت اب بدم نمی خوردی وهمین که برات دلستر می ریختم ومی گفتم دلستره تو میخوردی.

کلمه حموم وبریم ددر ومیخوام بشورمت وداریم می ریم خونه خاله و...اینا رو خیلی خیلی خوب متوجه می شی .

میدونی که عاشقتم عزیز دلم ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید