اخرین هفته

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

110

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

جینگولی بلا

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

پسر پسرای لوس خودم

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

شروع یه هفته دیگه

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

هفته های اخر

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

105

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

104

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

103

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

102

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

؟

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

سی وچهار

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

99

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

استیکر

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

روزهای با تو بودن

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

96

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

95

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

94

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

93

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱ ] [ ۳:٢٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

اتاق پسرپسرا

[ سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

89

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

معلق درهوا

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

87

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

86

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳۱ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

85

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

باتوام فینگیلی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

امروزانه

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

دیگه نوبت توس

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

81

 

 

من تو هفته بیست ونهمم .نوع زایمانم هم سزارین ه واین نشون میده که تا هفته چهل نشده من فسقل پسمل رو به دنیا میارم .از روز بعد از امتحانم هم مابقی خریداش رو انجام میدم .خریدایی که مونده جنبه تزئینی وخرده ریز داره یعنی در اصل اون چیزایی که واجب خریداری شده .
مونده تشک تخت وروتختیش ، پرده ولوستر ویه پادری ، دوتا پتو سبک دورپیچ وکهنه تزئینی برای رو تشک تعویضش ، یه بسته کهنه ، ظرف غذاخوری وقاشق ودوسه تایی هم عروسک !! هر چی فکر می کنم چیز دیگه ای نمیخواد ولی تا وقتی چیده نشه کم وکسری ها نشون داده نمی شه .

همه اینا یه طرف میخوام ببینم کسی هست تو دوروبرتون زودتر از هفته سی وهشت زایمان کرده باشه ؟ مثلا هفته چندم ؟ اینجوری شاید به خرید کردنم سرعت بیشتری بدم .هر چند خودم عادت ندارم یه کاری اونم یه همچین کاری رو برای دقیقه نود بذارم ولی جواب شماها بیشتر بهم کمک می کنه .


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

من وفینگیلی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

پیتیکو...پیتیکو...

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

 

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

سفارشات رسیده

[ شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

روزای شیرین من

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

اینروزای من

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

74

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

تغییر دکوراسیون

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

72

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

اولین !

[ پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

70

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

خرید لذت بخش

[ چهارشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

امروزم

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

همه چی عالیه

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

66

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

64

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

اینروزای من

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

حلقه گم شده !

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

61

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

 

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

روز طلایی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

خیلی خیلی خوشحالم

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

پس کی میاد؟

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

56

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

55

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

بیست

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠۸ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

53

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

حس شیرین

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٦ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

51

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

50

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

دل غشا

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٢:٠٢ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

 

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥۸ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

47

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

46

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

خوشحالم

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

فینگیل هزار چهره

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

43

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥۸ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

گلابی ابدار وشیرین من!

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٧ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

41

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٥ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

80 گرمی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥٤ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

39

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ٩:٥۳ ‎ق.ظ ] [ مامان شازده ]

38

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

میگو سوخاری

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

36

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:٤۳ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

35

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

34

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

لیمو ترشم

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

انجیر تودلی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

 

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

روزای من

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

28

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

27

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

26

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠٦ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

25

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

نخود نخودی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٧:٠٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

23

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

استفاده بهینه

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

دعوت به همفکری وهمکاری

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٦ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

20

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

من وعدسی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

18

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱۳ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

17

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

چارت

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

14

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٠٧ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]

15

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠ ] [ ٢:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مامان شازده ]