اتاق جینگول پسر

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: لوازم شازده پسر
[ شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۳:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

اتاق پسرپسرا

[ سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٥ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

91

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: لوازم شازده پسر
[ سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۳:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

89

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

معلق درهوا

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

87

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳٢ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

86

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:۳۱ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

85

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٧:٢٩ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

باتوام فینگیلی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

امروزانه

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

دیگه نوبت توس

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

81

 

 

من تو هفته بیست ونهمم .نوع زایمانم هم سزارین ه واین نشون میده که تا هفته چهل نشده من فسقل پسمل رو به دنیا میارم .از روز بعد از امتحانم هم مابقی خریداش رو انجام میدم .خریدایی که مونده جنبه تزئینی وخرده ریز داره یعنی در اصل اون چیزایی که واجب خریداری شده .
مونده تشک تخت وروتختیش ، پرده ولوستر ویه پادری ، دوتا پتو سبک دورپیچ وکهنه تزئینی برای رو تشک تعویضش ، یه بسته کهنه ، ظرف غذاخوری وقاشق ودوسه تایی هم عروسک !! هر چی فکر می کنم چیز دیگه ای نمیخواد ولی تا وقتی چیده نشه کم وکسری ها نشون داده نمی شه .

همه اینا یه طرف میخوام ببینم کسی هست تو دوروبرتون زودتر از هفته سی وهشت زایمان کرده باشه ؟ مثلا هفته چندم ؟ اینجوری شاید به خرید کردنم سرعت بیشتری بدم .هر چند خودم عادت ندارم یه کاری اونم یه همچین کاری رو برای دقیقه نود بذارم ولی جواب شماها بیشتر بهم کمک می کنه .


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

من وفینگیلی

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ ] [ ٦:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

پیتیکو...پیتیکو...

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]

 

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]

سفارشات رسیده

[ شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]

روزای شیرین من

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ چهارشنبه ٧ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]

اینروزای من

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: دوران بارداری
[ یکشنبه ٤ تیر ۱۳٩۱ ] [ ۱:٠٤ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]