سال نو مبارکموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠٤ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

نیم سال با تو بودن

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

 

 

 

روز جمعه درست بعد از ناهار اولین تجربه کالسکه سواری تو بیرون رو داشتی ! همین که گذاشتمت تو کالسکه وشیرت رو خوردی اونقدری طول نکشید که عین فرشته ها به خواب رفتی .خدا کنه بعدا هم همین طوری تو کالسکه بمونی وباهاش کنار بیای.


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ۳:٠۳ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

 

 

 

امروز برای اولین بار پوره سیب زمینی خوردی خوشگلم


موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

قربون اون مخت برم من

 


قند عسلم قربونت برم که این همه فرق کردی .انگار تو هر ماهی یه پرش فکری مغزی داری .کلی رفتار وحرکاتت فرق می کنه وچیز میز عجیب وشیرین جدید ازت می بینیم .
اینروزا اگه چیزی رو بخوای ما رو با جیغت متوجه اش می کنی .چند روز پیش که تو بغلم بودی وهمینجور راه می رفتم وبا تلفن صحبت می کردم وقتی وارد اتاقت شدم وبعد اومدم بیرون با جیغ وجمع کردن پاهات فهموندی که دوباره دوس داری تو اتاقت بری !
وقتی وارد ماه شش زندگیت شدی دیگه رغبتی به شیشه گرفتن نشون ندادی ...به ندرت یه شیشه می گرفتی ومی ذاشتی منم کمی استراحت کنم یا برای یه کار برم بیرون ! تا اینکه مریض شدی وقرار شد بهت لعاب دانه به بدم .منم اونو تو لیوانت ریختم ودیشب می بینم چنان با ذوق وشوق با اون لیوان اونم بصورت خوابیده لعاب تخم به خوردی که ادم حض می کرد .سریع تو همون لیوان برات دوتا پیمانه شیر درست کردم که با ذوق وشوق وکلی جیغ وویغ وتکون دادن دست وپا خوردیش ...خب من باید از کجا می فهمیدم که دوس داری با لیوان شیر بخوری ؟
ای بچه تنوع طلب .خیلی خوب چنگ میزنی به چیزی که دوسش داری ومی گیری وخدا نکنه قالب دستای کوچیکت نباشه اون موقع ست که برای اینکه نمی تونی نگه اش بداری جیغ میزنی .از پاهات هم که کمک می گیری فندق شیرین من .اگه دستت به اون نرسه پاتو می زنی به اون شی
الان یه موجود فوق دوست داشتنی وشیرین وقورت دادنی شدی که حد وحساب نداره .موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

 

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مامانی ]

165

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]

164

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه
[ سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ۱:۳٢ ‎ق.ظ ] [ مامانی ]